TINYRAY

 

LỊCH VIỆT NAM

tnLich là ứng dụng flash để xem dương lịch, âm lịch và ngày giờ hoàng đạo, tự động đổi giao diện theo các ngày lễ và mùa trong năm. Bạn có thể nhập ngày: .

# Mã nhúng vào website của tnLich như sau:
<div id="lntLich"><div>
<script type="text/javascript" src="http://ws.tinyray.com/lntmms.js"></script>
<script type="text/javascript">
  showSWF('lntLich', 'http://ws.tinyray.com/swf/lich_s.swf', '', '180px', '270px', '&nbsp;');
</script>